default orange Green

Tuyên truyền pháp luật

Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng
Các chế độ mà người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm
Có 03 loại bảo hiểm mà người lao động bắt buộc phải tham gia khi giao kết hợp đồng lao động bao gồm: Bảo hiểm Xã hội; Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp. Riêng đối với Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì trách nhiệm tham gia thuộc về người sử dụng lao động. Các loại bảo hiểm nêu trên bao gồm những chế độ sau đây:
Đề nghị xây dựng dự án Luật cư trú (sửa đổi)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tiếp với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending)
Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 5228/NHNN-CSTT về hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending).
Quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Chính phủ ban hành.
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THỐNG KÊ
Luật thống kê được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015 (thay thế cho Luật Thống kê năm 2003). Luật được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BÁO CHÍ
Luật báo chí được Quốc hội khóa XIII kỳ hợp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6/4/2016; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
Luật trẻ em được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 11 khóa XIII, ngày 05 tháng 4 năm 2016 đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Công ước Quyền trẻ em và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Luật Trẻ em gồm 7 chương với 106 điều (tăng 2 Chương và 46 điều so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004),...

Tài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002161850

Hôm nay: 994
Số người đang Online: 34