default orange Green

Đề cương tuyên truyền

ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT THỐNG KÊ
Luật thống kê được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015 (thay thế cho Luật Thống kê năm 2003). Luật được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 04/12/2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016.
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT BÁO CHÍ
Luật báo chí được Quốc hội khóa XIII kỳ hợp thứ 11 thông qua ngày 05/4/2016. Luật được Chủ tịch nước ký lệnh Công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
GIỚI THIỆU MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN 2016
Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 6/4/2016; được Chủ tịch nước ký lệnh công bố ngày 19/4/2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.
TÌM HIỂU MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT TRẺ EM NĂM 2016
Luật trẻ em được Quốc hội thông qua trong kỳ họp thứ 11 khóa XIII, ngày 05 tháng 4 năm 2016 đã kế thừa những quy định cơ bản của Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, đồng thời sửa đổi, bổ sung rất nhiều quy định mới nhằm cụ thể hóa Hiến pháp 2013, Công ước Quyền trẻ em và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội, phát triển của trẻ em trong giai đoạn hiện nay. Luật Trẻ em gồm 7 chương với 106 điều (tăng 2 Chương và 46 điều so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004),...
ĐỀ CƯƠNG GIỚI THIỆU LUẬT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ NĂM 2016
Một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Kể từ ngày 01/01/2016, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015 chính thức có hiệu lực thi hành và thay thế Luật tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) và Ủy ban nhân dân (UBND) năm 2003.
Những điểm mới cơ bản của Luật Hộ tịch
Để tạo điều kiện cho CBCC,CV và người lao động nghiên cứu, tìm hiểu các luật được Quốc hội thông qua và sắp có hiệu lực một cách nhanh nhất, Phòng Tư pháp (cơ quan Thường trực Hội đồng) chuyển tải những điểm mới, những nội dung quan trọng để các đồng chí tham khảo
Những điểm mới trong Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, số 85/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/06/2015, có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.
Những điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2015
Nghĩa vụ quân sự là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu của các bạn trẻ hiện nay. Luật nghĩa vụ quân sự 2015 sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Dưới đây là 08 điều cần biết về nghĩa vụ quân sự 2016 mà bạn không nên bỏ lỡ:
Luật Trưng cầu ý dân
Luật Trưng cầu ý dân

Tài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002172589

Hôm nay: 1104
Số người đang Online: 6