default orange Green

Mỗi tuần một điều luật

Đề nghị xây dựng dự án Luật cư trú (sửa đổi)
Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 50/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tiếp với các địa phương tháng 6 năm 2019.
Hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending)
Ngân hàng Nhà nước ban hành Công văn 5228/NHNN-CSTT về hoạt động cho vay ngang hàng (P2P Lending).
Quản lý, sử dụng đất trồng lúa
Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định 62/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Chính phủ ban hành.
Điều 9. Luật Hộ tịch
Phương thức yêu cầu và tiếp nhận yêu cầu đăng ký hộ tịch
Điều 18. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Mối quan hệ công tác của Hội đồng bầu cử quốc gia
Điều 17. Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân
Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
Điều 18. Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh
Điều 17. Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở tỉnh
Điều 8. Luật Hộ tịch 2014
Bảo đảm thực hiện quyền, nghĩa vụ đăng ký hộ tịch
Điều 7. Luật Hộ tịch 2014
Thẩm quyền đăng ký hộ tịch

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001615310