default orange Green

Các chính sách hỗ trợ đầu tư

Các văn bản quy định về cơ chế ưu đãi xúc tiến đầu tư
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Danh sách cán bộ Tổ giúp việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Danh sách cán bộ Tổ giúp việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Phân công nhiệm vụ thành viên của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Phân công nhiệm vụ thành viên của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Tổ giúp việc cho Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Tổ công tác Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Tổ công tác Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp Bắc Trà My
Danh sách Tổ giúp việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Bắc Trà My
Danh sách Tổ giúp việc xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp huyện Bắc Trà My

Ý kiến Doanh nghiệp, Nhà đầu tư

Lĩnh vực:
select
STTCâu hỏi bạn đọc
Không có dữ liệu

Video Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệpTài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002172570

Hôm nay: 1085
Số người đang Online: 7