default orange Green

Quy hoạch phát triển

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Huyện ủy
Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Một số mô hình Phát triển sản xuất đạt hiệu quả trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Dưới đây là một số mô hình sản xuất điển hình tại vùng núi Bắc Trà My
TỔNG HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera)
TỔNG HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÂY CHÙM NGÂY

Tài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002161847

Hôm nay: 991
Số người đang Online: 33