default orange Green

Chi tiết tin

Phân công cán bộ đứng điểm hướng dẫn Sản xuất Vụ Đông Xuân năm 2016-2017.

Người đăng: Ngày đăng: 14:57 | 12/12 Lượt xem: 1562

Nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Trạm DVKTTHNN huyện. Trưởng Trạm Dịch vụ Kỹ thuật Tổng hợp Nông nghiệp phân công cán bộ, viên chức Trạm đứng điểm tại các xã, Thị trấn để hướng dẫn và hỗ trợ công tác sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017

* Đối với lãnh đạo:

     1. Đ/c Nguyễn Trọng Dược: Chức vụ: Trưởng Trạm ( ĐT: 0976561000)

     Theo dõi sản xuất nông nghiệp tại các xã: Trà Đốc,Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Bui, Trà Giang.

     2. Đ/c Nguyễn Thị Kiều: Chức vụ: Phó Trưởng Trạm (ĐT:01668007190) 

     Theo dõi sản xuất nông nghiệp tại các xã: Trà Sơn, Thị trấn, Trà Đông, Trà Dương, Trà Nú, Trà Kót, Trà Tân.

* Đối với cán bộ kỹ thuật:

1. Đ/c Nguyễn Đức Sáu: Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật ( ĐT: 0978436346)

Trực tiếp theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tại các xã:

Trà Giáp, Trà Giác, Trà Ka, Trà Đốc.

2. Đ/c Trần Việt Đông: Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật ( ĐT: 01673922463 )

Đứng điểm tại Trạm KN-KL cụm xã Trà Nú. Phụ trách Trạm KN-KL cụm xã Trà Nú. Trực tiếp theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tại các xã: Trà Dương, Trà Đông, Trà Nú, Trà Kót.

3. Đ/c Nguyễn Vĩnh Sơn: Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật (ĐT: 0981411116)

Trực tiếp theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp tại các xã:

Trà Bui, Trà Giang, Trà Sơn, Trà Tân, Thị trấn Trà My.

4. Đ/c Võ Thị Trung Ty: Chức vụ: Cán bộ Kỹ thuật ( ĐT: 01648364505 )

Thực hiện nhiệm vụ bán Vật tư nông nghiệp tại Trạm DVKTTHNN huyện Bắc Trà My.

5. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Minh: Cán bộ Thú y (ĐT: 01677888259)

Theo dõi và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cũng như các mô hình chăn nuôi tại các xã, Thị trấn trên địa bàn huyện. Thực hiện nhiệm vụ bán thuốc thú y tại Trạm DVKTTHNN huyện Bắc Trà My.

* Ngoài ra, các cán bộ, viên chức còn thực hiện tốt một số nhiệm vụ đột xuất khi lãnh đạo phân công.

(Khi cần liên hệ phối hợp, đề nghị các xã, Thị trấn, các Ban, Ngành liên quan liên hệ theo các số điện thoại nêu trên hoặc liên hệ số điện thoại: 0510.3893772; 0510.3882237).

Tác giả: Huỳnh Tấn Trà

Nguồn tin: Trạm Dịch vụ KTTHNN

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001902781

Hôm nay: 53
Số người đang Online: 8