default orange Green

Chi tiết tin

Giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách

Người đăng: Nguyễn Thanh Tùng Ngày đăng: 15:46 | 21/12 Lượt xem: 124

Hiện nay, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện đang tổ chức giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại đơn vị. Theo đó, giảm 10% so với lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng CSXH do Thủ tướng Chính phủ quy định về lãi suất. Thời gian thực hiện giảm lãi suất cho vay từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021, áp dụng đối với các khoản nợ còn dư nợ trong khoảng thời gian trên, không áp dụng đối với các khoản nợ đang trong thời gian khoanh nợ. Sau ngày 31/12/2021, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện, nơi cho vay áp dụng lãi suất cho vay theo các quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ. Không áp dụng giảm lãi suất đối với chương trình cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ. Về phương thức giảm lãi suất cho vay, Chi nhánh Ngân hàng CSXH huyện xác định số lãi được giảm hàng tháng đối với từng khoản nợ vay của khách hàng tại ngân hàng chính sách xã hội, số tiền giảm lãi tháng 10 và tháng 11 năm 2021 được xác định trong tháng 12/2021, số tiền giảm lãi tháng 12/2021 được thực hiện khi kết thúc ngày 31/12/2021.Ngân hàng CSXH huyện Bắc Trà My giao dịch tại xã Trà Đốc

Cạnh đó, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã thực hiện hoàn trả số tiền giảm lãi cho người vay như: Đối với khách hàng còn dư nợ tại Ngân hàng CSXH toàn bộ số tiền lãi giảm được chuyển vào khoản khách hàng đã trả trước tiền lãi (PRA) và được giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của tháng tiếp theo. Đối với khách hàng đã trả hết nợ hoặc nợ vay được khoanh sau khi giảm lãi, Ngân hàng CSXH sẽ trả vào tài khoản tiền gửi Tổ viên Tổ TK&VV hoặc tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Ngân hàng CSXH và thông báo đến khách hàng. Trường hợp khách hàng đã trả hết nợ, đã đóng tài khoản tiền gửi Tổ viên và không có tài khoản tiền gửi thanh toán tại Ngân hàng CSXH huyện thì Ngân hàng CSXH nơi cho vay thông báo và thực hiện chi trả bằng tiền mặt cho khách hàng.

Tác giả: Hồng Nhật - Tú Vân

Nguồn tin: Ngân hàng CSXH huyện

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Tài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002161965

Hôm nay: 28
Số người đang Online: 22