default orange Green

Chi tiết tin

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII

Người đăng: Nguyễn Văn Thạnh Ngày đăng: 15:28 | 16/07 Lượt xem: 655

Ngày 15/7/2019, Huyện ủy Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Vinh - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh. Đồng chí Huỳnh Thị Thùy Dung - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Thái Hoàng Vũ - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Bên cạnh đó, có gần 80 đại biểu đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã nghe một số nội dung báo cáo tổng kết về công tác xây dựng Đảng về chính trị; Công tác xây dựng Đảng về đạo đức; công tác tư tưởng, lý luận; Xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; Công tác xây dựng TCCS đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Công tác dân vận, tăng cường quan hệ giữa Đảng với nhân dân; Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kết quả thi hành điều lệ Đảng. Hội nghị đã đánh giá những ưu điểm, nêu lên khuyết điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân, giải pháp khắc phục. Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị đã thảo luận, nghe góp ý của các đại biểu về vai trò lãnh đạo, điều hành của một số cấp uỷ còn hạn chế, nhất là việc cụ thể hoá Nghị quyết, Chương trình hành động cấp trên và của cấp mình trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác chỉ đạo, đôn đốc phát triển đảng viên, tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề chưa quyết liệt, nên một số địa phương thực hiện chưa đạt chỉ tiêu, chưa đạt yêu cầu. Việc rà soát số đảng viên không đủ tư cách còn lúng túng, bị động. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở với nhân dân chưa đảm bảo theo quy định (01 lần/1 năm), còn một số xã chưa tổ chức được; việc nắm dư luận xã hội mang tính thời sự và đề xuất tổ chức đối thoại trực tiếp chưa kịp thời. Hội nghị đã đề xuất thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng theo phương châm “mưa dầm, thấm lâu”; phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên đến quần chúng nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh - UVTVTU, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh điểm qua một số nội dung cơ bản về các mặt kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước trong thời gian gần đây. Một số nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Nêu cao vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, thực hiện nói đi đôi với làm, nói và làm đúng đường lối, chính sách, pháp luật, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng đổi mới công tác bồi dưỡng giáo dục lý luận, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức, kiến thức và năng lực thực tiễn của cán bộ, đảng viên và nhân dân, xác định đây là một nhiệm vụ trọng yếu trong công tác tư tưởng.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII của Đảng.

Tác giả: Hạnh Nhi (Ban Tuyên giáo Huyện ủy)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001873522

Hôm nay: 704
Số người đang Online: 8