default orange Green
Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My
Quy chế hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My
Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My
Tổ công tác hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo huyện Bắc Trà My

THÔNG TIN KHỞI NGHIỆP

Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2019
Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My năm 2019
Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2019 – 2025"
Kế hoạch thực hiện “Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn huyện Bắc Trà My, giai đoạn 2019 – 2025"

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001616510