default orange Green

Số điện thoại đường dây nóng

TT

Đơn vị

Số điện thoại

1 Thường trực Huyện ủy  

2

Chủ tịch UBND huyện

0905515717

3

Quản lý, bảo vệ rừng

Hạt phó phụ trách HKL: 0982298313
Hạt phó HKL: 0904444956
Hạt phó (BQLR): 0979165787

4

Quản lý, tài nguyên khoáng sản    

Trưởng Phòng TN&MT: 0905311245
 5 Đất đai Phó Trưởng phòng TN&MT: 0982910757

6

Y tế

Giám đốc TTYT: 0905356787
Phó Giám đốc TTYT: 0376300303

7

Cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng Nội vụ: 02353604676
Phó Chánh Văn phòng: 0976437274
 8 Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính
Trưởng phòng Nội vụ: 0987243537
Phó Trưởng phòng Nội vụ: 0914362007

9

An ninh, trật tự

Trưởng CA huyện: 0905181153
Phó CA huyện (An ninh): 0914020690
Phó CA huyện (Điều tra): 0905530787
Phó CA huyện (Giao thông):0987371369

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00001616516