default orange Green

Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 05/9/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 04/9/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 03/9/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 02/9/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 01/9/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 31/8/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 30/8/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 29/8/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 28/8/2020)
Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My (tính đến 10h00 ngày 27/8/2020)

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

QTI_Thongke

Tổng số lượt truy cập

00001950636

Hôm nay: 80
Số người đang Online: 22