default orange Green

Bản tin tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Trà My

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 61 VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
Thông báo số 13 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 12 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo khẩn số 11 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 10 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 9 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 8 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 7 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 6 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19
Thông báo số 5 các địa điểm và mốc thời gian yêu cầu cách ly y tế để phòng, chống Covid-19

Quảng cáo

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002040198

Hôm nay: 76
Số người đang Online: 14