default orange Green

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Quyết định số 3385/QĐ-UBND ngày 01/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam
Kế hoạch kiểm tra công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021 trên địa bàn huyện
Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH huyện năm 2021
Công văn đôn đốc nộp hồ sơ đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2021
Công văn v/v hướng dẫn triển khai Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019
Nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Huyện ủy
Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Đề án Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Phát triển du lịch huyện Bắc Trà My giai đoạn 2019 – 2025, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
Quy hoạch xây dựng Vùng huyện Bắc Trà My giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Tổng hợp cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư
Một số mô hình Phát triển sản xuất đạt hiệu quả trên địa bàn huyện Bắc Trà My
Dưới đây là một số mô hình sản xuất điển hình tại vùng núi Bắc Trà My
TỔNG HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera)
TỔNG HỢP MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ CÂY CHÙM NGÂY

Văn bản

Nội dung tìm kiếm
Cơ quan ban hành
select
Loại văn bản
select
Lĩnh vực
select

Tài liệu kỳ họpTài liệu phiên họp TTHĐND

Bản quyền Ủy ban nhân dân huyện Bắc Trà My tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: Thị trấn Trà My - Bắc Trà My - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3882115; Fax: 0235.3882325
Email: ubndbtmy@gmail.com; Website: www.bactramy.quangnam.gov.vn
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập

00002161792

Hôm nay: 936
Số người đang Online: 28