Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến

24/05/2024 | 03:08 PM
Theo thông báo của Kho Bạc nhà nước, đã ghi nhận tại một số đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) có hiện tượng lộ lọt thông tin tài khoản, mật khẩu và đường dẫn đăng nhập vào hệ thống Dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Kho bạc Nhà nước (KBNN). Việc này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về an toàn, an ninh thông tin trong quá trình sử dụng DVCTT của KBNN.
Bắc Trà My: Chương trình trao sinh kế - giảm nghèo bền vững năm 2024

Bắc Trà My: Chương trình trao sinh kế - giảm nghèo bền vững năm 2024

22/05/2024 | 04:22 PM
Ngày 22/5/2024, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Chương trình trao sinh kế - giảm nghèo bền vững năm 2024 cho 03 hộ dân xã Trà Giang tổng số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng. Tham dự Chương trình có ông Huỳnh Ngọc Thiệu – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo Đảng uỷ, lãnh đạo UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã; Trưởng ban công tác Mặt trận các thôn và đại diện các hộ gia đình xã Trà Giang được trao tặng con giống.
Bắc Trà My phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2024

Bắc Trà My phát động phong trào thi đua về cải cách hành chính năm 2024

13/05/2024 | 08:00 AM
Với mục đích nhằm phát huy truyền thống yêu nước, động viên tinh thần của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có những hoạt động cụ thể, thiết thực vào phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2024, nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thông suốt, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh nói chung và công tác cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính; thông qua phong trào thi đua để khơi dậy tinh thần tự giác, nỗ lực thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến về cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
  • Tuyên truyền Luật Căn cước mới
  • Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Bắc Trà My
  • Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn