Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

Đưa sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng huyện Bắc Trà My lên sàn thương mại điện tử

12/06/2024 | 03:51 PM
Sàn thương mại điện tử với phương thức tiêu thụ trực tuyến, giúp nâng cao giá trị, tạo đầu ra bền vững cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn huyện, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn
Các hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Các hoạt động Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029

12/06/2024 | 04:55 PM
Nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đã hoàn thành các công trình, phần việc có ý nghĩa, thiết thực nhằm giúp đỡ người nghèo, yếu thế và tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp… .
  • Tuyên truyền Luật Căn cước mới
  • Ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính huyện Bắc Trà My
  • Cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn