Bắc Trà My: Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội

Bắc Trà My: Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội

18/03/2024 | 08:05 AM
Thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả chính sách an sinh xã hội góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, đơn giản hoá thủ tục hành chính. Tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đảm bảo chi trả kịp thời, nhan chóng, công khai minh bạch và tiết kiệm chi phí hành chính.
Chiến thắng Đồn xã Đốc - 50 năm lịch sử hào hùng

Chiến thắng Đồn xã Đốc - 50 năm lịch sử hào hùng

26/04/2022 | 10:05 AM
Đêm 27, rạng sáng ngày 28/3/1971, Tiểu đoàn 409 Đặc công Quân khu V cùng với đồng bào, nhân dân các dân tộc Trà My đã tiêu diệt gọn toàn bộ tiểu đoàn Mỹ tại cứ điểm Đồn xã Đốc, giải phóng hoàn toàn huyện Trà My.
Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

Hướng dẫn liên kết tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia với tài khoản VNeID

20/03/2024 | 11:06 AM
Với mục đích tự động cập nhật những thông tin, giấy tờ, kết quả thủ tục hành chính bản điện tử đã có trong Kho dữ liệu (tạo bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia) sang Kho dữ liệu (tạo bởi tài khoản VNeID) phục vụ tái sử dụng để nộp hồ sơ trực tuyến.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

13/01/2022 | 08:53 AM
Mỗi công dân có 1 mã QR cá nhân duy nhất hiển thị thông tin liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với chiến lượt phòng, chống dịch Quốc gia. PC-Covid kết nối với nền tảng quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm, từ đó cấp Thẻ thông tin Covid-19 cho người dân.
  • Vẻ đẹp dòng Suối Ví (xã Trà Kót)
  • Điệu múa k'đtấu của người Cor
  • Tuyên truyền Luật Căn cước mới

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn