Chấp hành nghiêm công tác xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên địa bàn Bắc Trà My

Chấp hành nghiêm công tác xử phạt Vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước trên địa bàn Bắc Trà My

31/08/2023 | 02:30 PM
Thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2019 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (KBNN). Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của CP sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn; hải quan; kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; quản lý sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; kế toán kiểm toán độc lập.  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 87/2019/TT-BTC ngày 19/12/2019 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN. Qua đó, công tác tuân thủ các quy định pháp luật ngày càng được các đơn vị sử dụng ngân sách (SDNS) chú trọng, nâng cao tinh thần thực hiện giúp giảm thiếu các sai phạm trong quản lý sử dụng ngân sách.
Chiến thắng Đồn xã Đốc - 50 năm lịch sử hào hùng

Chiến thắng Đồn xã Đốc - 50 năm lịch sử hào hùng

26/04/2022 | 10:05 AM
Đêm 27, rạng sáng ngày 28/3/1971, Tiểu đoàn 409 Đặc công Quân khu V cùng với đồng bào, nhân dân các dân tộc Trà My đã tiêu diệt gọn toàn bộ tiểu đoàn Mỹ tại cứ điểm Đồn xã Đốc, giải phóng hoàn toàn huyện Trà My.
Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng PC-Covid

13/01/2022 | 08:53 AM
Mỗi công dân có 1 mã QR cá nhân duy nhất hiển thị thông tin liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với chiến lượt phòng, chống dịch Quốc gia. PC-Covid kết nối với nền tảng quản lý tiêm vaccine, xét nghiệm, từ đó cấp Thẻ thông tin Covid-19 cho người dân.
  • Cải cách hành chính huyện Bắc Trà My
  • Giữ hương cho đất
  • Khát vọng Trà My

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:   0905515717
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn