Cách tra cứu và chuẩn hóa thông tin tránh bị khóa thuê bao sau ngày 31/3

Cách tra cứu và chuẩn hóa thông tin tránh bị khóa thuê bao sau ngày 31/3

16/03/2023 | 03:16 PM
Kể từ ngày 31/3, các thuê bao di động có thông tin không khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị tạm dừng hoạt động. Đây là hành động quyết liệt của Cục Viễn thông và các nhà mạng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, góp phần giải quyết triệt để tình trạng sử dụng SIM thuê bao có thông tin không đúng quy định.
Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

Không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông

07/04/2023 | 03:45 PM
UBND huyện Bắc Trà My vừa ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương, chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
  • Cải cách hành chính huyện Bắc Trà My
  • Giữ hương cho đất
  • Khát vọng Trà My

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:   0905515717
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn