Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện

19/03/2024 | 08:57 AM
Nhằm đảm bảo kiểm soát kịp thời, hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, hạn chế tối đa nguy cơ bùng phát và chủ động, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các đại dịch hoặc các tình huống khẩn cấp về dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe Nhân dân và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
  • Vẻ đẹp dòng Suối Ví (xã Trà Kót)
  • Điệu múa k'đtấu của người Cor
  • Tuyên truyền Luật Căn cước mới

Người phát ngôn

Họ và tên:   Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:   Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:   vuth1@quangnam.gov.vn