Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện Bắc Trà My
Tiêu đề Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện Bắc Trà My
Mô tả ngắn Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 huyện Bắc Trà My
Tải về

Nội dung liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn