Tìm kiếm văn bản

Press down arrow to access Calendar
Press down arrow to access Calendar
Tìm thấy 10 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Trạng thái
07/2023/NQ-HĐND 12/07/2023 Đang có hiệu lực
1172/QĐ-UBND 07/06/2023 Đang có hiệu lực
252/QĐ-UBND 10/02/2023 Đang có hiệu lực
66/QĐ-UBND 06/01/2023 Đang có hiệu lực
5471/QĐ-UBND 09/11/2022 Đang có hiệu lực
94/QĐ-STT&TT 27/04/2022 Đang có hiệu lực
170/QĐ-UBND 17/01/2022 Đang có hiệu lực
3692/QĐ-UBND 16/12/2021 Đang có hiệu lực
2385/QĐ-UBND 20/08/2021 Đang có hiệu lực
1257/QĐ-UBND 26/04/2019 Đang có hiệu lực

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn