Văn phòng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Tấn Thuấn
Ông Phan Tấn Thuấn

Chức vụ: Bảo vệ

2 Trần Thị Linh
Bà Trần Thị Linh

Chức vụ: Thủ quỹ

3 Nguyễn Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Kế toán

4 Nguyễn Thị Hiền
Bà Nguyễn Thị Hiền

Chức vụ: Chuyên viên

5 Lê Thị Thúy
Bà Lê Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

6 Lương Nguyên Phúc
Ông Lương Nguyên Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

7 Định Thị Thanh Thảo
Bà Định Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

8 Nguyễn Ngọc Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Lưu

Chức vụ: Chuyên viên

9 Phan Tiến Dũng
Ông Phan Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

10 Trần Văn Độ
Ông Trần Văn Độ

Chức vụ: Lái xe

11 Phạm Phúc
Ông Phạm Phúc

Chức vụ: Lái xe

12 Khưu Thị Quỳnh
Bà Khưu Thị Quỳnh

Chức vụ: Nhân viên

13 Nguyễn Thị Thùy Trang
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Nhân viên

14 Lý Thị Thanh Lan
Bà Lý Thị Thanh Lan

Chức vụ: Nhân viên

15 Lê NhoTriều
Ông Lê NhoTriều

Chức vụ: Chánh Văn phòng

16 Đỗ ĐứcMạnh
Ông Đỗ ĐứcMạnh

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

17 Lê Thị Thu Sâm
Bà Lê Thị Thu Sâm

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng

18 Huỳnh Thị Bích Phương
Bà Huỳnh Thị Bích Phương

Chức vụ: Văn Thư

19 Bùi Ngọc Quang
Ông Bùi Ngọc Quang

Chức vụ: Văn thư

20 Bùi Thị Thúy Hằng
Bà Bùi Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Văn thư

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn