Phòng Tài nguyên và Môi trường


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Thông
Ông Nguyễn Đình Thông

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Phạm Minh Tài
Ông Phạm Minh Tài

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Trịnh Thanh Trung
Ông Trịnh Thanh Trung

Chức vụ: Chuyên viên

4 Trần Thị Ánh Minh
Bà Trần Thị Ánh Minh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phạm Châu Tuấn
Ông Phạm Châu Tuấn

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Phương Thảo
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

7 Nguyễn Văn Dăn
Ông Nguyễn Văn Dăn

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn