Phòng Kinh tế và Hạ tầng


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Hữu Sự
Ông Nguyễn Hữu Sự

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Nguyễn Thế Anh
Ông Nguyễn Thế Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phạm Thị Bích Thơ
Bà Phạm Thị Bích Thơ

Chức vụ: Kế toán

4 Trần Thanh Trà
Ông Trần Thanh Trà

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trần Thị Như Ngọc
Bà Trần Thị Như Ngọc

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Minh Hải
Ông Nguyễn Minh Hải

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn