Phòng Văn hóa và Thông tin


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trịnh Thị Hồng Nga
Bà Trịnh Thị Hồng Nga

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Nguyễn Tiến  Anh
Ông Nguyễn Tiến Anh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Trần Phương Nam
Ông Trần Phương Nam

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thanh Tùng
Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ: Chuyên viên

5 Phan Thị Hồng Nga
Bà Phan Thị Hồng Nga

Chức vụ: Kế toán

6 Ngô Thị Lê Vân
Bà Ngô Thị Lê Vân

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn