Phòng Giáo dục và Đào tạo


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Tú
Ông Nguyễn Thanh Tú

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Đậu Thị Luyện
Bà Đậu Thị Luyện

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phan Ngọc Nam
Ông Phan Ngọc Nam

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Nguyễn Văn Thạnh
Ông Nguyễn Văn Thạnh

Chức vụ: Chuyên viên

5 Dương Thị Kiều Trinh
Bà Dương Thị Kiều Trinh

Chức vụ: Chuyên viên

6 Phạm Thị Sương
Bà Phạm Thị Sương

Chức vụ: Văn thư

7 Nguyễn Thu Hiền
Bà Nguyễn Thu Hiền

Chức vụ: Kế toán viên

8 Trịnh Thị Liễu
Bà Trịnh Thị Liễu

Chức vụ: Chuyên viên

9 Huỳnh Võ Viết Khôi
Ông Huỳnh Võ Viết Khôi

Chức vụ: VC trưng tập

10 Dương Thị Diệu Hiền
Ông Dương Thị Diệu Hiền

Chức vụ: VC trưng tập

11 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên
Bà Nguyễn Thị Thuỷ Tiên

Chức vụ: VC trưng tập

12 Mai Văn Hương
Ông Mai Văn Hương

Chức vụ: VC trưng tập

13 Phạm Duy Cảnh
Ông Phạm Duy Cảnh

Chức vụ: VC trưng tập

14 Dương Hùng
Ông Dương Hùng

Chức vụ: VC trưng tập

15 Nguyễn Xuân Long
Ông Nguyễn Xuân Long

Chức vụ: VC trưng tập

16 Bùi Văn Nhựt
Ông Bùi Văn Nhựt

Chức vụ: VC trưng tập

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn