Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Đình Trung
Ông Nguyễn Đình Trung

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Nguyễn Thị Như Bình
Bà Nguyễn Thị Như Bình

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Thanh Văn Lương
Ông Thanh Văn Lương

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Trương Công Hưng
Ông Trương Công Hưng

Chức vụ: Chuyên viên

5 Trương Văn Thái
Ông Trương Văn Thái

Chức vụ: Chuyên viên

6 Trần Văn Tín
Ông Trần Văn Tín

Chức vụ: Chuyên viên

7 Hồ Ngọc Thanh Sơn
Ông Hồ Ngọc Thanh Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

8 Đậu Thị Huyền
Bà Đậu Thị Huyền

Chức vụ: Kế toán

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn