Phòng Nội vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thanh Cúc
Ông Trần Thanh Cúc

Chức vụ: Trưởng Phòng

2 Trương Ngọc Cẩn
Ông Trương Ngọc Cẩn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

3 Phạm Thị Tiến Lan
Bà Phạm Thị Tiến Lan

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

4 Đỗ Thanh Hùng
Ông Đỗ Thanh Hùng

Chức vụ: Chuyên viên

5 Nguyễn Thị Yến
Bà Nguyễn Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Hải Ty
Bà Nguyễn Thị Hải Ty

Chức vụ: Nhân viên

7 Đoàn Thị Phương Thảo
Bà Đoàn Thị Phương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

8 Huỳnh Ngọc Long
Ông Huỳnh Ngọc Long

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn