Thanh tra huyện


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Mai Đình Dũng
Ông Mai Đình Dũng

Chức vụ: Chánh Thanh tra

2 Trần Văn Thanh
Ông Trần Văn Thanh

Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra

3 Trần Thị Minh Thùy
Bà Trần Thị Minh Thùy

Chức vụ: Chuyên viên

4 Nguyễn Thị Kim Lành
Bà Nguyễn Thị Kim Lành

Chức vụ: Thanh tra viên

5 Bùi Thị Nam
Bà Bùi Thị Nam

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn