Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
Dữ liệu đang được cập nhật...

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn