Bộ phận Tổng hợp


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Lương Nguyên Phúc
Ông Lương Nguyên Phúc

Chức vụ: Chuyên viên

2 Định Thị Thanh Thảo
Bà Định Thị Thanh Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

3 Nguyễn Ngọc Lưu
Ông Nguyễn Ngọc Lưu

Chức vụ: Chuyên viên

4 Phan Tiến Dũng
Ông Phan Tiến Dũng

Chức vụ: Chuyên viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn