Văn thư


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Huỳnh Thị Bích Phương
Bà Huỳnh Thị Bích Phương

Chức vụ: Văn Thư

2 Bùi Ngọc Quang
Ông Bùi Ngọc Quang

Chức vụ: Văn thư

3 Bùi Thị Thúy Hằng
Bà Bùi Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Văn thư

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn