Bộ phận Kế toán - Tài vụ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Trần Thị Linh
Bà Trần Thị Linh

Chức vụ: Thủ quỹ

2 Nguyễn Thúy Hằng
Bà Nguyễn Thúy Hằng

Chức vụ: Kế toán

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn