Bảo vệ


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Phan Tấn Thuấn
Ông Phan Tấn Thuấn

Chức vụ: Bảo vệ

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn