Nhà khách


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Khưu Thị Quỳnh
Bà Khưu Thị Quỳnh

Chức vụ: Nhân viên

2 Nguyễn Thị Thùy Trang
Bà Nguyễn Thị Thùy Trang

Chức vụ: Nhân viên

3 Lý Thị Thanh Lan
Bà Lý Thị Thanh Lan

Chức vụ: Nhân viên

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn