Các xã, thị trấn


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Nguyễn Thanh Huấn
Ông Nguyễn Thanh Huấn

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ

2 Trương Đình Tuyết
Ông Trương Đình Tuyết

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

3 Nguyễn Văn Lý
Ông Nguyễn Văn Lý

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

4 Phùng Văn Nam
Ông Phùng Văn Nam

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

5 Ngô Phạm Như Quỳnh
Bà Ngô Phạm Như Quỳnh

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

6 Nguyễn Hữu Dũng
Ông Nguyễn Hữu Dũng

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Nguyễn Thành Phương
Ông Nguyễn Thành Phương

Chức vụ: PCT UBND xã

8 Phan Thanh Dũng
Ông Phan Thanh Dũng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cục chiến binh xã

9 Trần Hồng Ka
Ông Trần Hồng Ka

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

10 Nguyễn Thị Hoàng My
Bà Nguyễn Thị Hoàng My

Chức vụ: Bí thư Xã Đoàn

11 Dương Thị Thủy
Bà Dương Thị Thủy

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

12  Ngô Thị Kim Thủy
Bà  Ngô Thị Kim Thủy

Chức vụ: CC VP-TK

13 Phan Thị Trà Vinh
Bà Phan Thị Trà Vinh

Chức vụ: CC VP-TK

14 Cao Thị Hằng Thu
Bà Cao Thị Hằng Thu

Chức vụ: CC TC-KT

15 Nguyễn Thị Phượng
Bà Nguyễn Thị Phượng

Chức vụ: CC TC-KT

16 Phạm Thị Công
Bà Phạm Thị Công

Chức vụ: CC TP-HT

17 Đoàn Thị Kiều Bông
Bà Đoàn Thị Kiều Bông

Chức vụ: CC TP-HT

18 Hoàng Doãn Cường
Ông Hoàng Doãn Cường

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

19 Nguyễn Thị Kiều Hạnh
Bà Nguyễn Thị Kiều Hạnh

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

20 Trịnh Ngọc Duy
Ông Trịnh Ngọc Duy

Chức vụ: CC VH-XH

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022

Thông báo tiếp công dân định kỳ tháng 10/2022

14/10/2022 | 02:04 PM
Ngày 13/10/2022, UBND tỉnh có Giấy mời số 1010/GM-UBND tiếp công dân định kỳ tháng 10 năm 2022, thời gian lúc 08 giờ 00 phút ngày 20/10/2022 (Thứ năm), địa điểm tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 06 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn