Xã Trà Đốc


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hồ Cao Quý
Ông Hồ Cao Quý

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

2 Trần Thị Hương
Bà Trần Thị Hương

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy

3 Hồ Văn Hoàng
Ông Hồ Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

4 Hồ Văn Lợi
Ông Hồ Văn Lợi

Chức vụ: Chủ tịch UBND xã

5 Trần Giang Lợi
Ông Trần Giang Lợi

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã

6 Hồ Thị Minh Diệu
Bà Hồ Thị Minh Diệu

Chức vụ: Chủ tịch UBMTTQVN xã

7 Hồ Thị Bông
Bà Hồ Thị Bông

Chức vụ: Bí thư Xã Đoàn

8 Hồ Thị Bế
Bà Hồ Thị Bế

Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN xã

9 Phạm Văn Hồng
Ông Phạm Văn Hồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân xã

10 Hồ Văn Đồng
Ông Hồ Văn Đồng

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cục chiến binh xã

11 Phạm Văn Dũng
Ông Phạm Văn Dũng

Chức vụ: CHT Quân sự xã

12 Hồ Thị Thau
Bà Hồ Thị Thau

Chức vụ: CC VH-XH

13 Nguyễn Thị Huy Thịnh
Bà Nguyễn Thị Huy Thịnh

Chức vụ: CC VH-XH

14 Nguyễn Thị Kim Anh
Bà Nguyễn Thị Kim Anh

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

15 Nguyễn Văn Luận
Ông Nguyễn Văn Luận

Chức vụ: CC ĐC-NN-XD-MT

16 Trần Thị Vi
Bà Trần Thị Vi

Chức vụ: CC TC-KT

17 La Thị Kiều Oanh
Bà La Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CC TC-KT

18 Nguyễn Huy Thanh
Ông Nguyễn Huy Thanh

Chức vụ: CC TP-HT

19 Trần Thị Kiều Lan
Bà Trần Thị Kiều Lan

Chức vụ: CC TP-HT

20 Châu Thị Thắm
Bà Châu Thị Thắm

Chức vụ: CC VP-TK

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn