TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 Lịch công tác Tuần 20, từ ngày 09/5/2022 - 15/5/2022 09/05/2022 15/05/2022 Xem chi tiết
2 Lịch công tác Tuần 19, từ ngày 02/5/2022 - 08/5/2022 02/05/2022 08/05/2022 Xem chi tiết

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn