Dữ liệu đang được cập nhật...

Thư mời báo giá Thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến

Thư mời báo giá Thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến

08/05/2024 | 02:19 PM
Ngày 08/5/2024, Văn phòng HĐND&UBND huyện Bắc Trà My ban hành thư mời báo giá thiết bị camera Hội nghị truyền hình trực tuyến.

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn