Hướng dẫn cài đặt, giới thiệu các tính năng tiện tích của App Smart Quảng Nam

Video liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn