Giới thiệu chung

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Giới thiệu chung :

Huyện Bắc Trà My là một huyện thuộc tỉnh Quảng Nam; Đông giáp huyện Núi Thành và tỉnh Quảng Ngãi, Tây giáp huyện Phước Sơn; Nam giáp huyện Nam Trà My; Bắc giáp các huyện Tiên Phước, Hiệp Đức.

Dân số: Dân số toàn huyện là 39.194 người (19.669 nữ) , trong đó: Dân tộc Kinh: 20.148 (51,41%), Dân tộc Cadong: 13.372 (34,12%), Dân tộc Xêđăng: 115 (0,26%), Dân tộc Cor: 4.290 (10,95%), Dân tộc Mơnông : 690 (1,76%), Dân tộc khác: 579 (1,77%). Dân cư phân tán, mật độ dân số bình quân: 47,26 người/km2. Theo nhiều tài liệu về dân tộc học thì Cadoong là một nhánh của dân tộc Xơ-đăng còn Bh’noong là một nhánh của dân tộc Jẽ-Triêng. Có: 76 thôn, 12 xã và 01 thị trấn. Đất tự nhiên: 82.543,6ha, trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp: 3.863,3ha; Đất lâm nghiệp: 55.126,6ha; Đất chuyên dùng: 474,2ha ; Đất ở: 165,6ha; Đất chưa sử dụng: 21.981ha

II. Chức năng nhiệm vụ:

1. Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn huyện.

 2. Quyết định những vấn đề của huyện trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.

 4. Kiểm tra, giám sát tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã.

5. Chịu trách nhiệm trước chính quyền địa phương cấp tỉnh về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở huyện.

6. Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn