Số điện thoại đường dây nóng

.

TT

Đơn vị

Số điện thoại

1Thường trực Huyện ủy 

2

Chủ tịch UBND huyện0905515717
3Phó Chủ tịch UBND huyện
 
KT: 0905011457
VHXH: 0987243537
 

4

Quản lý, bảo vệ rừngHạt trưởng HKL: 0902995905
Phó Hạt trưởng HKL: 0982298313
Phó Hạt trưởng HKL: 0904444956
Giám đốc BQL RPH: 0986450045

5

Quản lý tài nguyên khoáng sản và môi trườngTrưởng Phòng TN&MT: 0905311245
 6Đất đaiPhó Trưởng phòng TN&MT: 0982910757
 

7

Y tếGiám đốc TTYT: 0376300303
 
8 Giáo dục

Trưởng phòng: 0983115025

Phó Trưởng phòng: 0367427822
 

9

Cải cách hành chính

Phó Trưởng phòng Nội vụ: 02353604676

Phó Chánh Văn phòng: 0368806861

10Việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính

Trưởng phòng Nội vụ: 0987243537

Phó Trưởng phòng Nội vụ: 0914362007

11

An ninh, trật tự

Trưởng CA huyện: 0905181153

Phó CA huyện (Điều tra): 0905530787
Phó CA huyện (Giao thông):0987371369

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn