Huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức “Lễ ra quân huấn luyện năm 2014”.

Sáng ngày 01 tháng 3 năm 2014, huyện Bắc Trà My long trọng tổ chức “Lễ ra quân huấn luyện năm 2014”. và phát động phong trào thi đua cao điểm với chủ đề “Tiếp bước chiến sĩ Điện Biên - Tiến lên giành 3 nhất”.

Chương trình huấn luyện có các nội dung nhằm tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao bản lĩnh chính trị và đạo đức cách mạng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngoài ra,  Cơ quan quân sự huyện Bắc trà My còn tập trung huấn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nắm và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị. Tổ chức tốt các phương án phòng chống cháy nổ, bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai. Sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ khi có tình huống. Đồng thời, đơn vị còn triển khai thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện; phấn đấu quân số tham gia huấn luyện đạt 99% trở lên, kiểm tra có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá, 15% giỏi; quán triệt quan điểm tự lực, tự cường, chủ động khắc phục khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, văn nghệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chiến sĩ. Trong quá trình huấn luyện phải đảm bảo đúng, đủ tiêu chuẩn, định lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phấn đấu quân số khỏe đạt 99% trở lên.

 Buổi lễ đã tạo khí thế thi đua sôi nổi thiết thực của lực lượng vũ trang huyện Bắc Trà My lập thành tích hướng về kỷ niệm những ngày Lễ lớn của tháng 3 lịch sử./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn