Xã Trà Giang huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ phát động xây dựng xã văn hóa giai đoạn 2015-2020.

Sáng ngày 25/9, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ phát động xây dựng xã văn hóa giai đoạn 2015 – 2020.


Xã Trà Giang nằm cách trung tâm thị trấn Trà My 3 km, toàn xã có 6 thôn với trên 3.320 khẩu, gồm 11 thành phần dân tộc anh em cùng sinh sống như Kinh, Kor, Cadong, Xê đăng, Tày, Nùng. Trong những năm qua, xã Trà Giang đã tập trung khai thác tiềm năng thế mạnh, phát huy nội lực, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đến nay, xã đã đạt được 7/19 tiêu chí nông thôn mới, 6/6 thôn đã phát động xây dựng thôn văn hóa. Năm 2014, 100% cơ quan trên địa bàn đạt cơ quan văn hóa, 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường. Ý thức được lợi ích của việc xây dựng xã nông thôn mới, đồng bào  nhân dân xã đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đề án xây dựng xã văn hóa xã Trà Giang giai đoạn 2015 – 2020 được triển khai với mục tiêu xây dựng xã có nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững, cơ cấu kinh tế tiến bộ, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng hiện đại đạt tiêu chí nông thôn mới, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ; các điểm dân cư có môi trường trong sạch, lành mạnh; phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 8,5%, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, bản sắc văn hóa dân tộc được phát huy.

Dịp này, đại diện đơn vị kết nghĩa xã Tam Quang huyện Núi Thành đã tặng 20 xuất quà  mỗi xuất quà trị giá 500 ngàn đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết giữa 2 đơn vị kết nghĩa./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn