Liên đoàn Lao động huyện Bắc Trà My tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và Hội thảo nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở xã tại các xã: Trà Ka, Trà Giác, Trà Đốc

Trong hai ngày 13, 14 tháng 10 năm 2015, LĐLĐ huyện Bắc Trà My đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền Luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tập huấn nghiệp vụ công tác CĐ và Hội thảo nâng cao chất lượng phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐCS tại xã Trà Ka, Trà Giác, Trà Đốc - với sự tham dự của 109 cán bộ, đoàn viên CĐ, trong đó có sự tham dự của các đồng chí đoàn viên là cán bộ chủ chốt của 3 xã.

Đồng chí Châu Nam, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện, Báo cáo viên Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Báo cáo viên của LĐLĐ huyện đã trình bày các nội dung về: vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hoạt động CĐ; nghiệp vụ công tác Kiểm tra, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (theo Nghị định 99/2005/NĐ-CP), công tác Tài chính, công tác Nữ công, kỹ năng hoạt động của Chủ tịch CĐCS…

Trên cơ sở các nội dung truyền đạt, các Báo cáo viên đã liên hệ thực tiễn với phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐCS của 03 xã đồng thời đề nghị những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của CĐCS xã.

Qua ý kiến của các đồng chí lãnh đạo xã, đây là Hội nghị hết sức thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp hoạt động của UBND, của Mặt trận và các tổ chức thành viên; nâng cao nhận thức của đoàn viên về tổ chức CĐ, cũng như kỹ năng hoạt động của đội ngũ cán bộ CĐCS xã.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn