Bắc Trà My : Tổ công tác BQLTTTNLKS tổ chức kiểm tra truy quét khoáng sản tại bãi thiếc Nước Oa và bãi thiếc Dương Hòa, xã Trà Giang và Trà Sơn

Ngày 04/11/2013 Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (cơ quan thường trực của BQL tận thu Tài nguyên Lâm khoáng sản huyện) đã điều động lực lượng trong Tổ cơ động của huyện thuộc đơn vị của xã Trà Dương và Trà Nú phối hợp với Công an huyện tiến hành kiểm tra, truy quét các khu vực khai thác khoáng sản thiếc trái phép tại bãi thiếc Nước Oa và bãi thiếc Dương Hòa xã Trà Giang và Trà Sơn.

 

 
 Phá hủy lán trại

Tại khu vực Dốc Dẻ, khu vực thác 5 tầng thuộc thôn 5, xã Trà Giang và khu vực Đá Bàng thuộc thôn Tân Hiệp xã Trà Sơn, Tổ công tác đã phát hiện 07 lán trại khoảng 140m2 bạt xanh, 600m dây dẫn nước, 03 xe rùa, khoảng 30m cầu dẫn nước và một số công cụ, dụng cụ khác dùng vào khai thác khoáng sản thiếc trái phép, Tổ công tác đã tiêu hủy toàn bộ số công cụ, dụng cụ nêu trên. Qua những đợt kiểm tra truy quét đã làm cho các đối tượng khai thác khoáng sản thiếc trái phép bị thiệt hại về mặt kinh tế. Trước tình hình trên, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tham mưu UBND huyện đề nghị các xã Trà Giang, Trà Tân và Trà Sơn thành lập tổ chốt giữ và tiến hành kiểm tra và truy quét, chốt giũ thường xuyên tại những khu vực trên. 

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn