Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

Bán đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My

Ban Quản lý khai thác quỹ đất huyện Bắc Trà My thông báo bán đấu giá tài sản quyền sử dụng đất ở gồm 169 lô đất tại Khu dân cư Dương Hòa, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam như sau:

           

TT

Ký hiệu

Diện tích (m2/lô)

Hệ số

Đơn giá (Đồng/m2)

Gía khởi điểm (Đồng/lô)

Ghi chú

I

KHU C4 GỒM 03 LÔ ĐẤT:

 

 

1

Lô số 12

123,1

1,0

1.000.000

123.100.000

 

2

Lô số 13

125,7

1,0

1.000.000

125.700.000

 

3

Lô số 14

128,3

1,0

1.000.000

128.300.000

 

II

KHU C5 GỒM 10 LÔ ĐẤT:

 

 

1

Lô số 02

152,0

1,0

1.400.000

212.800.000

 

2

Lô số 12

178,1

1,0

1.400.000

249.340.000

 

3

Lô số 13

180,7

1,0

1.400.000

252.980.000

 

4

Lô số 14

183,3

1,0

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn