Tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2016

.

BỔ SUNG MỚI
1. NOI QUY PHONG VAN.pdf
2. SƠ ĐỒ PHÒNG KT,SH.pdf
3. LICH PHONG VAN, SO BAO DANH.xls


THÔNG TIN XÉT TUYỂN


********************

TÀI LIỆU ÔN TẬP BỔ SUNG
********************************************


DANH SÁCH PHÊ DUYỆT

1. Quyết định Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kiểm tra, sát hạch kỳ xét tuyển dụng viên chức: 
- Danh sach du tuyen Man non.pdf
- QĐ phe duyet danh scah thi sinh du dieu kien, tieu chuan xet tuyen.pdf
- Danh sach du tuyen nhan vien.compressed.pdf

2.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vị trí Tiểu học
- Danh sach du tuyen Tieu hoc ( Giao duc tieu hoc).compressed.pdf
- Danh sach du tuyen Tieu hoc mon My thuat.pdf
- Danh sach du tuyen Tieu hoc mon Nhac.pdf
- Danh sach du tuyen tieu hoc mon Tieng anh.pdf
- Danh sch du tuyen Tieu hoc mon Tin.pdf


3. Danh sách thí sinh đủ điều xét tuyển vị trí Trung học cơ sở
- Dang sach du tuyen THCS mon Ly.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon Hoa.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon Sinh.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon The duc.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon Tin.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon Toan.compressed.pdf
- Danh sach du tuyen THCS mon Đia.pdf
- Danh scah du tuyen THCS mon Anh.pdf
- Danh scah du tuyen tHCS mon Van.compressed.pdf
- Du tuye THCS mon Nhac.pdf


**************************************


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC 2016


Tải file THÔNG BÁO


********************************************


Tải file Tài liệu ôn tập (Tải ở dưới) hoặc tải theo link sau (copy và dán vào trình duyệt internet): 
https://www.mediafire.com/folder/41f55h0fq67a2/XETTUYEN_VIENCHUC_2016

1. NHAN VIEN.RAR
2. MAM NON.RAR
3. GV, NHAN VIEN (MON TIN) ON THEM.RAR
4. GIAO VIEN TIEU HOC.RAR
5. GIAO VIEN THCS.RAR

Thong bao trieu tap thi sinh tham gia du tuyen xet vien chuc.pdf
Quyet dinh danh sach thi sinh dudieu kien kiem tra sat hach.pdf
Lich kiem tra, sat hach cua ky xet tuyen vien chuc.pdf
Danh sach thi sinh du dieu kien ( mẫu giáo ).pdf
Danh scah thi sinh du dieu kien ( THCS ).compressed.pdf
Danh sach thi sinh du dieukien( Tieu hoc ).compressed.pdf
Danh sach thi sinh du dieu kien ( Nhan vien).compressed.pdf
Danh sach th isinh khong du dieu kien kiem tra, sat hach.pdf

* LƯU Ý: KIỂM TRA SÁT HẠCH BẰNG HÌNH THỨC PHỎNG VẤN TRỰC TIẾP

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn