Về cơ chế một cửa

Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức công dân thuộc thẩm quyềncủa cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước.

Bốn nội dung cơ bản của Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ :

    1. Cải cách thể chế: " Mở rộng thực hiện cơ chế " Một cửa’’trong giải quyết công việc của cá nhân và tổ chức ở các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp"
    2. Cải cách bộ máy hành chính
    3. Đổi mới nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
    4. Cải cách tài chính công.
    5.            Khái niệm về"Một cửa".".

"." Một cửa" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức công dân thuộc thẩm quyềncủa cơ quan hành chính nhà nước từ tiếp nhận yêu cầu, hồ sơ đến trả lại kết quả thông qua một đầu mối là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính nhà nước.

"Một cửa" là nơi giao dịch duy nhất giữa nguời dân và chính quyền trong việc tiềp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ; nơi cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục hành chính.

         Sứ mệnh của " Một cửa"

* Phục vụ nhân dân và các tổ chức ngày  tốt hơn

*Đảm bảo dễ tiếp cận

*Công bằng,hợp lý

*Hiệu lực

*Hiệu quả.

        Nguyên tắc cơ chế " một cửa’’

* Thủ tục đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật

* Công khai thủ tục , lệ phí và thời gian

* Nhận và trả hồ sơ tại một chỗ

* Có sự phối hợp giữa các bộ phận chuyên môn có trách nhiệm của cơ quan hành chính nhà nước.

*Bảo đảm giải quyết nhanh chóng, thuận tiện

Trung tâm giao dịch " Một cửa" huyện Bắc Trà my đặt tại trụ sở cơ quan UBND huyện Bắc Trà my . Số Fax và điện thoại : 0510.882.932

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn