Đại hội đại biểu HLHTN huyện Bắc Trà My lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Sáng ngày 07 tháng 8 năm 2019, huyện Bắc Trà My tổ chức Đại hội đại biểu HLHTN huyện Bắc Trà My lần thứ 4, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Huỳnh Thị thùy Dung – Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Xuân Đức – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HLHTN Việt Nam Tỉnh Quảng Nam dự, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.


Đại hội với 112 đại biểu chính thức đại diện cho hơn ba ngàn thanh niên trên địa bàn huyện Bắc Trà My tham dự. Trong nhiệm kỳ qua, huyện Bắc Trà My đã có 92 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng với sự tham gia của hơn 10.000 lượt thanh niên. Tổ chức xây dựng mới và sửa chữa được 07 “Nhà nhân ái”, hỗ trợ 75 cặp heo giống bản địa, 12 con bò giống, hơn 1000 gốc cây ăn trái co các hộ thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Hiện nay, trên địa bàn huyện Bắc Trà My có 15 mô hình trang trại của thanh niên có hiệu quả, cho thu nhập cao. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức được 125 hoạt động cho thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Tập trung các hoạt động truyền thống như ”Mừng lúa mới”, “Lễ hội tết mùa”... thu hút hơn 2.000 lượt thanh niên dân tộc thiểu số tham gia. Cùng với đó, các cấp Hội cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và thanh niên nói riêng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Sơn – phó bí thư thường trực Huyện ủy nhấn mạnh việc cần đổi mới các phương pháp, hoạt động thanh niên huyện Bắc Trà My trong thời gian đến. Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hiệp thương cử ra 19 đồng chí vào ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bắc Trà My nhiệm kỳ 2019 – 2024. Cử anh Đỗ Đức Mạnh – Chủ tịch HLHTNVN  huyện Bắc Trà My khóa 3 tái cử chức danh Chủ tịch HLHTNVN  huyện Bắc Trà My khóa 4. Cử 9 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bắc Trà My lần thứ 4 nhiệm kỳ 2019 – 2024 tiếp tục đề ra mục tiêu phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần thi đua, xung kích, tình nguyện của các tầng lớp thanh niên trên địa bàn toàn huyện, đi đầu tham gia phát triển kinh tế, xã hội, hăng hái sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc./.

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn