Xã Trà Nú

Xã Trà Nú

- Trà Nú là một xã miền núi, nằm ở phía Đông của huyện Bắc Trà My; được thành lập theo Quyết định số 63-HĐBT ngày 16 tháng 4 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng, trên cơ sở tách xã Trà Liên thành 02 xã,  Trà Nú và Trà Kót. 

- Xã có vị trí địa lý: Phía Đông giáp xã Trà Kót;  Phía Tây giáp xã Trà Giang; Phía Nam giáp xã Trà Thanh, Tây Trà, Quảng Ngãi và giáp xã Trà Giác, Bắc Trà My, Quảng Nam; Phía Bắc giáp xã Trà Đông và xã Trà Dương.

- Toàn xã có 02 thôn; dân số 1685 khẩu, 416 hộ với 11 thành phần dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Cor chiếm 89,49%%.

- Về cán bộ, công chức:

TT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

email

01

Huỳnh Đại Phương

BT Đảng ủy

0976 342 164

02

Trần Thị Hồng Thúy

PBT, CT UBND

0366 204 019

hongthuytranu@gmail.com

03

Hoàng Ngọc Vinh

PBT ĐU, CT HĐND

0378 947 054

04

Huỳnh Thị Nguyệt

PCT HĐND

0367 571 967

huynhnguyetanhthu@gmail.com

05

Hoàng Xuân Đại

PCT UBND

0398 301 683

xuandaithangtranu@gmail.com

06

Nguyễn Văn Phương

CT UBMT

0342 699 205

07

Nguyễn Văn Bình

CT Hội ND

0358 573 168

08

Phạm Thị Sen

CT Hội LHPN

0377 160 764

09

Võ Văn Chung

BT Đoàn

0368 013 301

vochungtn@gmail.com

10

Huỳnh Văn Bốn

VP-TK

0397 062 167

huynhvanbontranu76@gmail.com

11

Nguyễn Anh Tuân

TC-KT

0977 346 181

nguyenanhtuantn81@gmail.com

12

Nguyễn Ly Ly

ĐC-NN-XD-MT

0368 901 741

ljljnguyen.huaf@gmail.com

13

Hoàng Thị Thu Hà

VP-TK

0387 129 089

nguyenhoangletrang9389@gmail.com

14

A Rất Giỏi

ĐC-NN-XD-MT

0333 771 692

aratgioivh@gmail.com

15

Hồ Văn Bé

Trưởng Công an

0965 838 638

hovanbeCAXtranu@gmail.com

16

Lê Hoài Linh

CHT Quân sự

0384 229 766

linhCHTtranu@gmail.com

17

Đặng Thị Mỹ Lệ

TC-KT

0352 992 073

mylekttranu@gmail.com

18

Hồ Văn Thìn

TP-HT

0333 114 090

19

Hồ Văn Sâm

VHXH

0974 378 876

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn