Xã Trà Sơn

.

Xã Trà Sơn là đơn vị hành chính được thành lập theo Nghị định số 33/NĐ-CP ngày 8/3/2007 của Chính phủ, là một xã được chia tách từ thị trấn Trà My, cách nhau bởi con sông Trường về hướng Nam; phía Bắc giáp xã Tiên Lãnh, Huyện Tiên Phước – Phía Đông giáp thị trấn Trà My, Huyện Bắc Trà My; Phía Đông Nam giáp xã Trà Giang; Phía Nam giáp xã Trà Giác; Phía Tây Nam giáp xã Trà Tân; Phía Tây Bắc giáp xã Trà Đốc, Huyện Bắc Trà My. Xã Trà Sơn cách huyện Bắc Trà My 03 km theo hướng Tây Nam.

Về dân số với tổng số 892 hộ, 3.796 nhân khẩu. Gồm có các dân tộc Kinh, Cadong, Xêđăng, Cor, Mường, Nùng  và một số dân tộc anh em khác cùng sinh sống trên địa bàn toàn xã. Trong đó: Dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 65%. Tỷ lệ hộ nghèo: 42,04%, hộ cận nghèo: 5,38%.

Dân số được phân bố ở 04 thôn (thôn Dương Hòa, Lâm Bình Phương, Tân Hiệp, Long Sơn).

Tổng diện tích tự nhiên là: 4.420,06 ha. Trong đó: Đất sản xuất nông nghiệp 965,45 ha, đất lâm nghiệp: 3.032,24, đất nuôi trồng thủy sản: 5,97 ha, Đất phi nông nghiệp: 215,94 ha, Đất chưa sử dụng: 200,47 ha.


DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TRÀ SƠN

TT

Họ và tên

chức vụ

Số điện thoại

Email

01

Lê Đình Trung

Bí thư Đảng ủy- CT. HĐND

0976.504.507

ledinhtrungts@gmail.com

02

Lê Văn Hào

PBT. Đảng ủy

0986.100.619

haolets01031961@gmail.com

03

Ngô Phạm lệ Quyên

PCT. HĐND

0389.399.314

ngolequyenbtm@gmail.com

04

Lê Doãn Phước

CT. UBND

0979.476.663

ledoanphuoc@gmail.com

05

Nguyễn Thanh Trang

PCT. UBND

0977.321.982

trangudndts@gmail.com

06

Phan Trọng Bính

CT. UBMTTQVN xã

0977.759.893

 

07

Hồ Văn Tý

Bí thư Đoàn TN

0974.332.783

xadoantrason@gmail.com

08

Nguyễn Thị Thu

CT. Hội LHPN

0984.118.223

thuphunutrason@gmail.com

09

Nguyễn Xuân Đào

CT. Hội Nông dân

0977.371.982

xuandaotrason@gmail.com

10

Hoàng Văn Bình

CT. Hội CCB

0374.533.230

 

11

Nguyễn Hồng Vân

Trưởng công an

0979.453.567

vantrason1983@gmail.com

12

Phan Xuân Hùng

CHT Quân sự

0988.952.870

phanxuanhungts@gmail.com

13

Phạm Châu Tuân

VHXH

0966.224.909

chautuanvhts@gmail.com

14

Trần Thị Sương

VHXH (LĐTBXH)

0976.771.593

suongts90@gmail.com

15

Nguyễn Văn Thuận

Tin liên quan

Người phát ngôn

Họ và tên:  Thái Hoàng Vũ
Chức vụ:  Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại:  0905515717
Email:  vuth1@quangnam.gov.vn